Jaar:
3de jaar
4de jaar
Studiedomein:
Domeinoverschrijdend
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Wat houdt de opleiding ‘Natuurwetenschappen’ in?

De studierichting ‘Natuurwetenschappen’ is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Naast een brede, algemene vorming krijg je ook specifieke vakken, met vooral de focus op wetenschap en wiskunde. Natuurwetenschappen stoomt je klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Wat leer je in de studierichting?

Heb je een sterke interesse in wetenschappen en wiskunde? Ben je nieuwsgierig van aard? Zoek je graag naar verklaringen? Hou je van experimenteren en kan je logisch redeneren? Dan is deze studierichting écht iets voor jou.

In deze opleiding leer je:

  • leren onderzoeken en onderzoekend leren;
  • zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken
  • aandacht te hebben voor correct taalgebruik;
  • je communicatieve vaardigheden te versterken.

Lessentabel

3 en 4 Natuurwetenschappen (doorstroomfinaliteit) Uren
Godsdienst/NCzedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Cluster STEM*  
Wiskunde 5
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Cluster Talen en cultuur*  
Nederlands 4
Frans 3
 Engels 3
Cluster Mema*  
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Economie  0,5
Flex-uur* (Nederlands, Frans, wiskunde) 1
Stem-lab* (wetenschappen, wiskunde, informatica) 2
Mentortijd* (maatschappelijke vorming - exploratie) 0,5

*Clusters: We bekijken alle vakken door een STEM-bril: onderzoekend leren en probleemoplossend denken staan centraal. De leerlingen worden eigenaar van hun leerproces door regie te nemen, leerstrategieën toe te passen, door met anderen samen te werken en door op het eigen leerproces te reflecteren. Naast instructiemomenten is er ook tijd voorzien om projectmatig en vakoverschrijdend te werken.

*FLEX-uur: Tijdens deze uren komen we tegemoet aan het persoonlijk tempo en niveau van elke leerling: voor sterke leerlingen een extra uitdaging, voor zij die dat nodig hebben extra ondersteuning voor Nederlands, Frans en wiskunde.

*STEM-lab: In de 2de graad ontwikkelen de leerlingen hun onderzoekende blik verder in complexere vraagstukken. Leerlingen onderzoeken behoeften, stellen vragen en lossen problemen op die zich stellen. (sociaal- economisch, wetenschappelijk) Natuurwetenschappelijke, technische, wiskundige inzichten en hun onderlinge wisselwerking worden hierdoor verder ontwikkeld. Leerlingen leren ook meer autonoom te onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen en oplossingen te realiseren. Leren van en met elkaar staat centraal en ook hier blijft de leerkracht de coach in elke stap van het proces.

*Mentortijd: Elke leerling wordt week om week begeleid door een mentor rond studiebegeleiding, studiekeuzebegeleiding, studietraject en welbevinden

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan ik verder studeren in de 3de graad?

De logische vervolgopleidingen in het 5de en 6de jaar zijn:

  • Biotechnologische en Chemische wetenschappen
  • Moderne talen-Wetenschappen
  • Technologische wetenschappen en Engineering
  • Wetenschappen-Wiskunde