Jaar:
1e jaar
Studiedomein:
Domeinoverschrijdend
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit
Dubbele finaliteit

Over deze opleiding

Als je succesvol het basisonderwijs hebt afgerond kan je in het secundair onderwijs instromen in de A-stroom. In dit 1e leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een brede basisvorming. Het is de bedoeling dat alle leerlingen een basiskennis hebben van Nederlands en wiskunde. Er wordt ook meer aandacht besteed aan het financieel-economische, het digitale en aan burgerschap. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.

De tijd wordt zo onderverdeeld: 27 lestijden gaan naar de basisvorming en 5 lestijden naar de verschillende differentiatiemogelijkheden (= ook wel keuzegedeelte genoemd).

Binnen de basisvorming streven we ernaar dat alle leerlingen een minimum aan basiscompetenties halen en zoveel mogelijk leerlingen een hoger niveau behalen op de vakken waar het voor hen haalbaar is.

Het differentiatiegedeelte/keuzegedeelte heeft de bedoeling om te remediëren en te verdiepen. Dat kan bijvoorbeeld dienen om jezelf te versterken in bepaalde leerstof. Maar ook om meer te leren dan wat je in de klas ziet voor bepaalde vakken.

Remediëring van de algemene vorming kan zowel op vraag van de leerling als opgelegd door de klassenraad en dit zowel tijdens als op het einde van het schooljaar. De lesuren differentiatie kunnen nooit volledig aan remediëring worden besteed.

Scholen richten dit keuzegedeelte in op hun eigen manier. De ene school zal nog werken met een klassiek lessenrooster met vakken en lesuren die eraan besteed worden. Andere scholen brengen vakken samen in 'clusters', en werken met projectplanners, weekplanners, enzovoort. Bekijk zeker de lessentabel of neem contact op met de school om meer te weten te komen.

In het 1e en 2e leerjaar verken je je capaciteiten en je belangstelling. Zo kan je gemakkelijker een studiekeuze maken in de volgende jaren. Een studierichting kies je pas vanaf het 1e leerjaar van de 2e graad (3e leerjaar).

Lessentabel

1A (A-stroom) STEM Uren
Godsdienst/NC zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Cluster STEM  
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Techniek 3
Cluster talen en culturen  
Nederlands 4
Frans 3
Engels 1
Artistieke opvoeding 1,5
Cluster Mema  
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 2
Economie 1

STEM-lab* (wiskunde, natuurwetenschappen, techniek)

3
Flex-uur* (Nederlands, Frans, Wiskunde) 2
Mentortijd* (maatschappelijke vorming-exploratie) 0,5

 

*Clusters: We bekijken alle vakken door een STEM-bril: onderzoekend leren en probleemoplossend denken staan centraal. De leerlingen worden eigenaar van hun leerproces door regie te nemen, leerstrategieën toe te passen, door met anderen samen te werken en door op het eigen leerproces te reflecteren. Naast instructiemomenten is er ook tijd voorzien om projectmatig en vakoverschrijdend te werken.

*FLEX-uur: Tijdens deze uren komen we tegemoet aan het persoonlijk tempo en niveau van elke leerling: voor sterke leerlingen een extra uitdaging, voor zij die dat nodig hebben extra ondersteuning voor Nederlands, Frans en wiskunde.

*STEM-lab: In het STEM-lab gaan we coachend aan de slag om leerlingen de ruimte te geven te experimenteren om zich te ontplooien. Vanuit specifieke, maatschappelijke en authentieke thema’s bouwen we vakoverschrijdende projecten op. De leerlingen ontwikkelen tijdens deze projecten hun 21ste eeuwse skills. Leerlingen krijgen steeds de keuze uit projecten waar de focus iets anders ligt door benadering vanuit een ander standpunt (sociaal- economisch, wetenschappelijk)

*Mentortijd: Elke leerling wordt week om week begeleid door een mentor rond studiebegeleiding, studiekeuzebegeleiding, studietraject en welbevinden.

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat na deze opleiding?

Na een succesvol eerste jaar in de eerste graad ga je naar 2A. Je kan opnieuw vrij kiezen tussen de basisopties van het 2de leerjaar.

Je moet natuurlijk rekening houden met het attest dat je behaald hebt in 1A. Met een A-attest mag je naar 2A of je kan ook kiezen voor 2B.

 • Bij het A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak.
 • Men kan je ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2A.
 • Het is niet toegelaten om met een A-attest 1A opnieuw te doen.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan je een C-attest krijgen. Dan moet je overzitten of naar 2B gaan.

In het 2e leerjaar kies je een basisoptie of een pakket uit het aanbod van de school, hoe dat exact ingericht wordt, is afhankelijk van school tot school.  Een overzicht van de basisopties en pakketten in 2A vind je hieronder:

 • Economie en organisatie
 • Klassieke talen
  • Grieks-Latijn
  • Latijn
 • Kunst en creatie
  • Artistieke vorming
  • Ballet
  • Creatie en vormgeving
 • Maatschappij en welzijn
 • Moderne talen en wetenschappen
 • Voeding en horeca
 • Sport
 • Topsport
 • STEM-technieken
  • Agro- en biotechnieken
  • Bouw- en houttechnieken
  • Grafische communicatie
  • Maritieme technieken
  • Mechanica-elektriciteit
  • Textiel
 • STEM-wetenschappen
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek-wetenschappen

De basisopties in het 2e leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Vanuit die ervaringen kan je in de 2e graad een studierichting kiezen. Je kan ook beslissen om over te schakelen naar een basisoptie van het 2e leerjaar B.